Werking en kosten

Bij onze werkzaamheden streven wij naar absolute discretie. Daartoe ondertekenen we met jou trouwens een vertrouwelijkheid-overeenkomst.


Van zodra je de opdracht hebt gedefinieerd en hebt omschreven wat je samen met ons wil bereiken gaan we aan de slag. Wij houden eraan je te betrekken bij onze activiteiten door een regelmatige rapportering over de stand van het project. Wij formuleren resultaatgerichte voorstellen en begeleiden indien gewenst de implementatie.


En nog iets…Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en engagement. Op elk ogenblik staat het u vrij om de samenwerking stop te zetten.

We moeten het je niet uitleggen. Consultancy is altijd nuttig maar het budget ervoor is niet altijd aanwezig. Op dat ogenblik ga je op zoek naar een begeleiding die geen financiële middelen weghaalt uit de organisatie. Belgian Senior Consultants Vlaanderen vzw rekent enkel werkingskosten aan. Deze bijdrage is onderworpen aan BTW en kan fiscaal verrekend worden.

Het is niet de bedoeling dat onze consultants de plaats innemen van commerciële consultants.

Belgian Senior Consultants Vlaanderen vzw kan je hierbij meer gedetailleerd toelichting geven. Contacteer onze lokale verantwoordelijke in jouw regio door hier aan te klikken.