Onze expertises

De tijd die je dient te spenderen aan operationele activiteiten geeft je niet altijd de ruimte om alle facetten van je organisatie te optimaliseren. Dan kan het moment komen dat je plots
geconfronteerd wordt met problematieken die je niet zag aankomen. Niet eenvoudig om dan onder druk een nieuwe aanpak of nieuwe richting te exploreren. Of misschien heb je de expertise niet in huis…

Gelukkig is er dan Belgian Senior Consultants Vlaanderen vzw. Wat kunnen we zoal voor jou doen? Waar zijn we echt goed in? Welke disciplines bestrijken we? Hieronder een greep uit de gebieden waarvoor competenties in onze organisatie aanwezig zijn.

 


Algemeen en Strategisch Management

      - Ontwikkelen van een ondernemingsstrategie
      - Ontwikkelen/evalueren van businessplannen
      - Begeleiding van start-ups 
      - Begeleiding investeringsprojecten/outsourcing
      - Ontwikkeling organisatiemodellen
      - Organisatie-audits, change management en transities
      - Communicatie- en crisis-management
      - Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden/herstructureringen
      - Total Quality Management/ Veiligheidsbeleid
      - Implementatie Key Performance Indicators


Financieel en Administratief Management

     - Administratieve organisatie
     - Financiële planning
     - Kostprijsberekeningen
     - Optimalisatie bedrijfsverzekeringen


Human Resources Management

- Competentiemanagement

      * Aanwervingspolitiek
      * Functie-inhoud en competentieprofielen
      * Competentie-opbouw
      * Loopbaanplanning/successieplanning
      * Opleiding en vorming
      * High potential management
      * Strategisch verlonen

- Pensioenplannen

- Sociale zekerheid

- Bediende-contracten en aannemingscontacten

- Industriële relaties

Marketing en Verkoop

- Opstellen Marketing-plannen - Product-communicatie
- Markt- en Trend-analyse - Verkoop-rganisatie
- Product-lancering - Klant-tevredenheidsonderzoek
- …………

Productiemanagement en Technologie

- Kostprijsberekening - Certificatie (machines, installaties)
- Materiaalbeheer - Projectvoering
- Logistiek ( en voorraadbeheer) - Optimalisatie productielijnen
- ………

Belgian Senior Consultants Vlaanderen vzw heeft dat allemaal voor jou. Contacteer onze lokale verantwoordelijke in jouw regio door hier aan te klikken.